Tuotantokoulu

Tuotantokoulumallilla Kokkotyö-säätiö ja Ammattiopisto Luovi mahdollistavat toisen asteen tutkinnon suorituksen vaihtoehtoisessa oppimisympäristössä Kokkotyö-säätiön puu- ja metallityöosastoilla Kokkolassa.

Tuotantokoulussa opiskelevat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat, erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Oppiminen tapahtuu työvaltaisesti, luokkaopetus on minimoitu ja toimintarakenne kiinnitetty työelämään. Kokkotyö-säätiön työvalmentaja toimii opiskelijan ammatillisten opintojen ohjaajana, yhteistyössä oppilaitoksen ammattiopettajan ja ohjaajan kanssa. Kokkotyö-säätiön yksilövalmentaja tukee tarvittaessa opiskelujen aikana elämänhallintaan liittyvissä asioissa ja etenkin siinä vaiheessa, kun opiskelija on siirtymässä työelämään opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijalle kuuluvat oppilaitoksen opiskelijahuoltopalvelut muun muassa terveydenhoito ja kuraattoripalvelut. Oppilaitos järjestää lounaan Kokkotyö-säätiön läheisyydestä. Opiskelija on oikeutettu myös opintososiaalisiin- ja koulumatkaetuuksiin.

Tuotantokouluun voit hakeutua Opintopolku.fi sähköisessä haussa.

Satu Paloranta
Yksilövalmentaja
fngh.cnybenagn@kokkotyo.fi
Puh. 050 568 7231

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731