Koulutussopimus

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa Kokkotyö-säätiöön. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot.

Koulutusopimusasioissa voi ottaa yhteyttä yksiköiden päälliköihin Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Kaustisella.